Доброволци

Имаме нужда от хора с кауза и умения, за да постигнем заедно целите и мисията ни. Включете се.

Мисията ни във фондация „Заслушай се“ е обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора. Ние осигуряваме възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България, така че да направим възможен техния пълноценен достъп в обществения живот. Стремежът ни е да подобрим образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

Фондация „Заслушай се“ ви кани да се присъедините към нас в нашата кауза, за да можем да подобрим живота на глухите и слабочуващите хора. Енергичните усилия на доброволците са важна стъпка в нашата организация и ние високо ценим тези хора. Станете част от нас, за да осигурим на глухите хора образование, пълноценна достъпност и възможност да се справят с предизвикателствата.

Фондация “Заслушай се” с ЕИК 176786514 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в Република България, ЕС, осъществяващо дейности в съотвествие с мисията си.

Подкрепете глухата общност в България

    При изпращането на питане към нас, приемате Политиките за поверителност.