Екип

Екипът на Фондация „Заслушай се“ се стреми да повишава своята ефективност и професионализъм в областта на застъпничеството за правата и равните възможности на глухите хора чрез редовно участие, организиране и присъствие на конференции, семинари и събития в и извън България. По този начин поддържаме знанията и опита си актуални и имаме възможността да се черпим от опита на специалисти от цял свят. Нямаме връзка с изброените тук събития и техните организатори, но вярваме, че те допринасят за обхвата на нашата дейност, разширяват хоризонтите ни за нови проекти и имат потенциал за изграждане на устойчиви партньорства.

Ашод Дерандонян 

Вяра в силата на глухите хора

“Оставам верен на глухата общност, като ще бъда неотлъчно до носителите на жестов език в отстояването на човешкото си право за пълноценно включване.”

Силвия Бозева

Качествено образование чрез жестов език

“Реших да се заема с мисията за качествено образование на глухите, защото вярвам, че дъщеря ми заслужава да бъде щастлива, че е глуха и че може да се образова и чрез жестов език.”

Александър Иванов

Достоен живот с жестов език

“Жестовият език ме прави щастлив и ще отстоявам неговото достойно място в българското общество.”

Кирил Славов

Равнопоставеност на глухите хора 

“Вярвам в каузата за равнопоставеност на глухите хора и е време да покажем, че ние можем да живеем пълноценно и чрез жестов език.”

Иван Бургов

Човешко право на общуване 

“Аз се гордея, че съм Глух. Вярваме, че бъдещите поколения заслужават качествено приобщаващо образование, което включва и да отстояваме човешкото ни право да общуваме и живеем чрез български жестов език.”

Захари Захариев

Глухите хора като двигател на своето бъдеще

“Моята мисия е заедно с глухата общност да работим за създаване на устойчива и съвременна среда, в която глухите хора да бъдат двигател на своето бъдеще, развивайки се пълноценно като личности, професионалисти и граждани.”

Христина Каципиду

Поемане на отговорност за промяна

„Поели сме отговорност да подобрим средата, в която живеем. Ние като глухи хора сме отворени за диалог, общуване и съвместни активности, чрез които да покажем, че светът на глухите хора е за всички. И това ще стане, когато глухите хора са лидери в процеса на създаване на приобщаваща среда.“

Дочка Велева

Идентичност на глухите хора

„Гордея се, че съм глуха. Майка съм на глухо дете. Израснала съм в семейство на глухи родители. Вярвам, че образованието чрез жестов език ще развие идентичността на глухите хора в България.“