Проучвания

Едва през последните няколко години в България започна процеса на социологически проучвания за състоянието, нуждите и дейността в глухата общност. Те имат за цел да дадат една по-детайлна картина за потребностите, особеностите и проблемите на глухите хора у нас.

Гордеем се, че като представители на тази общност с проучването намираме отговори, за които ние също не сме знаели и предполагали. Така научавайки повече за себе си, културата на глухите, глухата идентичност, поведение и социално положение, ние всъщност можем много по-лесно да организираме своята дейност в бъдеще, за да сме полезни със своите знания, умения, опит и насоки. Целта ни е да има силна, активна, образована, сплотена, уважавана общност на глухите хора, която се ползва със същите права, възможности и достъпност като своите чуващи съграждани.

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание доклада от социологическото проучване на потенциални глухи лидери, както и неговия превод на български жестов език.