Ресурси

Нашата цел е да сме мястото, където глухите хора в България могат да намират информация. В резултат ще бъдат по-информирани, знаещи и овластени сами да взимат решенията за своето бъдеще. На тази страница публикуваме добри примери, ресурси и образователни материали. Източниците са външни за нашата организация и ние нямаме връзка с тях. Все пак вярваме, че информацията е полезна и предоставя допълнителни перспективи, подкрепящи нашите кауза и мисия.

Language First

Language First e дигитална библиотека с ресурси за родители на глухи деца и професионалисти с дейности в областта. Създателите на платформата имат за цел да образоват и повишават осведомеността относно двуезичието (говорим и жестов език) и значението на силната основа на първия език за глухи и слабочуващи деца.