Глухо лидерство в България: Актуално състояние, проблеми и нужди от обучение на глухите лидери. Доклад от социологическо проучване.

Гордеем се, че като представители на тази общност с проучванията си намираме отговори, за които ние също не сме знаели и предполагали. Така научавайки повече за себе си, културата на глухите, глухата идентичност, поведение и социално положение, ние всъщност можем много по-лесно да организираме своята дейност в бъдеще, за да сме полезни със своите знания, умения, опит и насоки. Целта ни е да има силна, активна, образована, сплотена, уважавана общност на глухите хора, която се ползва със същите права, възможности и достъпност като своите чуващи съграждани.

Настоящият доклад е реализиран със съдействието на екипа на фондация „Заслушай се“ и нейните партньори фондация “Взаимно” и МОГА – Младежка организация на глухите активисти по проект “Глухо лидерство: Гражданско и професионално овластяване на глухата общност”, с финансовата подкрепа както на фонд “Активни граждани” така и на Help Alliance, социалната инициатива на Lufthansa и Google.org.

Доверие