Политика за поверителност

Тази политика за поверителност цели да предостави информация по прозрачен начин относно Вашите лични данни, които събираме и обработваме, спазвайки относимото европейско и национално законодателство, което включва, но не се ограничава до Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и други. Тази политика обяснява още и как събираме и обработваме Вашите лични данни. Под  „лични данни“ се разбира всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация), което включва информацията, която споделяте с нас и това какво научаваме от Вас.

Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нас на имейл: pap@deaf.bg.

Кои сме ние?

Ни сме фондация “Заслушай се”, ЕИК 176786514, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Малинов № 33, Campus X, сграда 3, ет. 2 и телефон  за връзка: +359 896 544 365.

Начини на събиране на лични данни. Лични данни, които събираме

Лични данни, които Вие ни предоставяте. Например, когато кандидатствате за присъединяване към програмата ни, проявявате интерес да се включите към нея, когато се регистрирате за дадено събитие, което ние организираме или съорганизираме, когато правите дарение към нас, когато комуникирате с нас, като използвате социални медии, имейл или телефон, или ни предоставяте личните си данни по друг начин. Когато се регистрирате при нас или се свържете с нас чрез формуляр за уеб заявка, ние ще поискаме лична информация, като Вашето име, имейл адрес и телефонен номер, които ще се съхраняват заедно с профила Ви в нашата база данни за контакти.

Информация от трети страни. Ние можем да видим кой браузър използвате, Вашия IP адрес и какви компютърни операционни системи използвате. Можем да използваме тази информация, за да подобрим услугите, които предлагаме.

Чувствителните лични данни са категория данни, които включват (но не само) данни за здравословното състояние, расов или етнически произход, религиозни убеждения и политически възглед. Ние събираме чувствителни лични данни за лицата само когато има ясна причина за това. Например, когато едно лице кандидатства за присъединяване към нашата програма и трябва да разберем какви, ако има такива, трябва да бъдат направените разумни корекции в нашите процеси на оценяване. Също така можем да съберем тази информация за целите на мониторинга, като предварително сме направили необходимия тест за пропорционалност.

Също така можем да събираме чувствителни лични данни, ако публикувате информацията или ако ни разкажете за вашите преживявания като част от нашата програма или по време на вашето собствено образование. В такива случаи ще Ви разясняваме кои категории чувствителни лични данни събираме и защо ги събираме, когато събираме тази информация.

Бисквитки

Нашият уебсайт deaf.bg използва бисквитки с цел улесняване разглеждането на уебсайта ни, подобряване неговата функционалност и оптимизация с оглед Вашите предпочитания. Много бисквитки съдържат уникален идентификатор, който позволява на уебсайта ни да разграничават Вашия браузър от интернет браузъри, които съдържат други “бисквитки”. Чрез използване на “бисквитки” Ви предоставяме по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тях, като например да не въвеждате данни за достъп всеки път, когато осъществите достъп до уебсайта ни.

Можете да предотвратите инсталацията на “бисквитките” или да ги блокирате, като чрез настройката на браузъра Ви откажете всички или някои бисквитки. Вече зададените “бисквитки” могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или други софтуерни програми.

Ако решите да деактивирате настройката на “бисквитките” в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат напълно използваеми.

Моля да обърнете внимание, че съществуват и задължителни за работата на нашия уебсайт бисквитки, които не могат да бъдат изключени, ако желаете да го ползвате.

Как ще използваме личните Ви данни? 

Преценката относно обработката на личните Ви данни ще зависи от причините за Вашата връзка с нас. Правните основания, които използваме за обработка на личните Ви данни, са следните:

Необходимост за изпълнение на договор  

Обработката на Вашите лични данни често е необходима във връзка със сключването на договор между нас, за предприемане на стъпки преди сключването на договор, което означава, че данните са необходими, за да изпълним договорните си задължения към Вас – за изпълнение на вече сключен между Вас и нас договор или споразумение. Ако например станете част от нашата програма, ще трябва да използваме Вашите лични данни, за да изпълним услугите, които Ви предоставяме.

Съгласие

В някои случаи ще разчитаме на Вашето изрично съгласие за използването на личните Ви данни. Това правно основание най-често се използва за изпращане на маркетингова информация до Вас, както и по повод това дали бихме искали да споделим личните Ви данни с някой от нашите партньори (“трета страна”) за изпълнение на наша цел. Съгласието означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на съгласие, което може да бъде под формата на изявление или друг недвусмислен потвърждаващ акт, даден от субекта на данните, който е съгласен с обработването на лични данни, свързани с него.

Легитимни интереси

Когато обработваме Вашите дарения в подкрепа на фондация “Заслушай се”, когато обработваме Вашите лични данни за нашите вътрешни административни цели, както и с цел подобряване на процесите във връзка с подбора на участници в програмата ни и когато трябва да предприемем стъпки за защита на сигурността на мрежата на “Заслушай се”, ние разчитаме на правното основание легитимен интерес. При обработка, необходима за защита на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен ако Вашите интереси или основни права свободи нямат приоритетна сила над тези интереси, което изисква защита на личните данни. В тези случаи имаме легитимен организационен интерес от това да обработваме Вашите лични данни.

Законово основание

Всички случаи, когато обработваме личните Ви данни в изпълнение на законово задължение, например обработването на данни се изисква по закон или други разпоредби.

Маркетингова информация

Ние искаме да гарантираме, че получавате това количество информация за фондация “Заслушай се”, което предварително сте пожелали. Също така искаме да се свържем с Вас по начин, който е удобен и приемлив за Вас. Вашите предпочитания важат за маркетинговата информация, която получавате от нас. Например, ако сте част от нашата програма, можем да се свържем с Вас по начин, който считаме за подходящ за протичането на програмата. Този вид комуникация е административен и не се покрива от Вашите предпочитания.

Имейл маркетинг

Ако изрично предоставяте Вашето съгласие заедно с Вашия имейл адрес, може да се свържем с Вас за маркетингови цели чрез имейл. Абонирайки се за бюлетин, Вие ни давате правото да използваме имейл адреса Ви за целите на имейл маркетинга.

Изборът дали да получавате маркетингови съобщения от нас е изцяло Ваш. В тях би се съдържала информация за нашата работа, работата на наши партньори (трети страни), информация във връзка с фондонабиране, както и информация за това как да се включите в нашата програма.

Можете да промените предпочитанията си по всяко време, като кликнете върху връзката “unsubscribe” в края на всеки имейл. Можете също така да промените предпочитанията си за контакт по всяко време (включително да ни кажете, че не искате да се свързваме с вас за маркетингови цели по пощата), като се свържете с нас на горепосочения мейл.

С кого споделяме личните Ви данни?

Можем да споделяме Вашите лични данни с трети лица:

На свързани с фондацията дружества и доставчици на услуги, за да предоставят продуктите или услугите, които сте поискали от нас. Това включва например училищата и университетите, с които работим, за да осигурим първоначално обучение и квалификацията на учителите.

На трети страни, които ни предоставят услуги и обработват данни. Това включва доверени партньори, които работят с нас, за да предоставят информационни и маркетингови услуги на фондация “Заслушай се”. Прави се в зависимост от Вашите маркетингови предпочитания и нашите вътрешни политики и процедури. Ние изискваме такива трети страни да спазват нашите указания и законовите изисквания за защита на личните данни. Ние сключваме договори и допълнителни споразумения във връзка с обработката на лични данни с обработващите данните, с които работим и наблюдаваме техните дейности, за да се уверим, че спазват политиките и процедурите на фондация “Заслушай се”.

Друга хипотеза е при необходимост от спазване на законово задължение да разкрием Вашите лични данни (например искане от полицията), да упражним правата си или за да защитим интересите на фондация “Заслушай се” (например, в случай на съмнения за измама).

Няма да споделяме, продаваме или да разменяме Вашите лични данни с трети страни за целите на собствения им маркетинг, освен ако не сте ни дали вашето съгласие да направим това.

Ако използваме съдържание, инструменти или други средства от други компании, чиито регистрирани офиси се намират в трета държава, се приема, че е на лице прехвърляне на данни към страните по произход на тези доставчици на трети страни. Прехвърлянето на лични данни към трети страни се извършва изключително само при наличие на адекватно ниво на защита на данните, съгласието на потребителя или друго законово разрешение.

Нашият Сайт може да включва Социални медийни функции, като например бутонът „Facebook Like“ и „Уиджети“, като бутона „Share This“ или интерактивни мини-програми, които се извеждат на нашия сайт. Възможно е тези функции да събират данни за Вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия сайт и може да слагат бисквитки, за да може функцията да работи правилно. Социалните медийни функции и уиджети се хостват от трета страна. Настоящата Политика за поверителност не важи за тези функции. Вашите взаимодействия с тези функции се уреждат от политиките за защита на личните данни (поверителност) и останалите правила на дружествата, които ги предоставят. Ние нямаме контрол над тези Социални медийни функции и съответно не носим отговорност за съдържащите се в тях информация/функции.

Освен това може да използваме услуги на трети страни, като:

 • Google Analytics, която събира, наблюдава и анализира как взаимодействате със Сайта.
 • MailChimp за запазване на имейл адреса Ви, както и други данни, свързани с Вашия имейл адрес. Използваме MailChimp като наша платформа за автоматизация на маркетинга. Чрез подаването на формуляр на Сайта, Вие потвърждавате, че предоставената от Вас информация ще бъде прехвърлена в MailChimp за обработка в съответствие с техните Политики за защита на личните данни (поверителност) и Условия.
 • Следните приставки (“plug-ins”):
  • “Insert Headers and Footers” от WPBeginner.
  •  “MailChimp for WordPress “ от ibericode.
  • “Cookie Notice” от dFactory.
  •  Yoast SEO.
  • “Contact Form 7” от Takayuki Miyoshi.
  • “Disable Comments” от Samir Shah.
  • “User Profile Picture” от Ronald Huereca.
  • “Force HTTPS (SSL Redirect & Fix Insecure Content)” от LittleBizzy.
  • “Loco Translate” от Tim Whitlock.
 • Facebook Pixel.
 • Google Remarketing Tag.

Закрила на правата на малолетни и непълнолетни лица

Децата и младежите от глухата общност са в центъра на мисията на фондацията и ние приемаме защитата на правата на лицата, ненавършили 18 години, особено сериозно. Поради това ние се ангажираме да защитаваме неприкосновеността на личния живот на децата и младежите, които се ангажират с нас чрез нашите програми, събития и училища – партньори.

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, приложимите законови изисквания.

Сигурност на обработката

Въведохме подходящи и най-съвременни технически и организационни мерки за сигурност. По този начин данните, които се обработват от нас, са защитени от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване и неоторизиран достъп.

Вашите права

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. Имате право да научите какви категории лични данни обработваме за Вас и тях и за какво ги използваме, как ги съхраняваме. Имате право да получите информация и за личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна. За да упражните правото на достъп, изпратете ни искане за достъп по мейла. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните данни в срок от един месец, ще Ви уведомим, като посочим причините.

Също така, имате право да поискате да коригираме всякакви неточности във Вашите лични данни и личните данни на Вашите малолетни деца. Искането за актуализиране на личните данни можете да изпратите по горепосочения имейл.

Извън гореизброените права, имате право да поискате:

 • изтриване на данните;
 • ограничаване на обработването на данните за определен период от време;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим

Можете и да оттеглите Вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на горепосочения имейл, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Имайте предвид, че при оттегляне на съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени услуги.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним съответните лични данни и няма да е възможно при Ваше искане да ги изтрием от нашите системи. В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

Подаване на жалба

Молим да ни уведомете ни по горепосочения мейл, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни.

Освен това можете да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерете на: https://www.cpdp.bg/ – сайтът на надзорния орган.

Отказ от отговорност

 • Не гарантираме непрекъснатото функциониране на Сайта.
 • Запазваме си правото да прекъсваме достъпа до определен материал или до целия уебсайт за неограничен период от време, планирано или случайно. Не носим отговорност за настъпили за Потребителите вреди в резултат на прекъсванията.
 • Запазваме си правото да пренасочваме Потребителите към други уебсайтове, които се контролират от нас. В този случай Потребителят трябва да приеме условията на тези уебсайтове.
 • Запазваме си правото да пренасочваме Потребителите към други уебсайтове, които са собственост и се контролират от трети страни. Нямаме контрол над съдържанието на тези уебсайтове и съответно не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.
 • Информацията, която е на Сайта, по никакъв начин не трябва да се тълкува като съвет или консултация. Всички действия на Потребителите, свързани със защитата на техните права и законни интереси, трябва да се извършват след консултация със специалист в съответната област.
 • Информацията, предоставена на Сайта, може да бъде обща и абстрактна. Правилното ѝ прилагане на практика зависи от правото, включително правните факти за конкретната ситуация, които не могат да бъдат описани на Сайта. Това е причината, поради която не носим отговорност за това как Потребителите прилагат информацията в различни по-сложни ситуации или в ситуации със специфични характеристики, които водят до вреди за Потребителя.

Промени в политиката за поверителност

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Настоящата политика за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени или изменения в относимото законодателство. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще се счита, че сте се запознали с тези промени.