Законът за българския жестов език е факт!

Закон

21 януари 2021

Закон за българския жестов език

Честито на глухата общност в България – жестовият език е признат официално със закон след десетилетия неравна борба за човешко равноправие и достойнство!

Днес, 21 януари 2021 г., с пълно единодушие, народните представители от всички парламентарни групи подкрепиха правото на глухите хора да имат достъп до образование и информация на жестов език. Правилно беше отбелязано, че Законът за българския жестовия език е мост между света на глухите и чуващите.

От днес жестовия език у нас получава статут на естествен самостоятелен език, а 21-ви януари 2021 г. е новият 24-ти май за глухата общност у нас.

Поколения глухи хора в България биваха изолирани, обгрижвани, потискани, защото словото е сила, а те нямаха свое такова. С приемането на този Закон една несправедливост беше поправена.

В детски градини, училища, университети ще може да се изучава и преподава на български жестов език. Преводаческите услуги ще станат по-достъпни.

Най-важното е, че Законът ще даде самочувствие на глухите хора сами да се справят с предизвикателствата на бъдещето, да бъдат активни, будни, любопитни и уверени. Нашият свят на жестове ще покаже, че културата на глухите е едно богатство, от което всички тепърва ще бъдат очаровани.

В срок до 31 декември 2022 г. ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт и кметовете на общините трябва да създадат условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица.

Благодарим на вносителите на законопроекта, народните представители, министерства, експерти и организации за мъдростта, разбирането и подкрепата, която оказаха не само на глухите днес, но и на бъдещите поколения.

Честит Закон за българския жестов език, глухи хора!

Други новини

〈 януари
декември 〉