Специализация на преподаватели от СУ в Германия

Специализация

8 юли 2023

Специализация на преподаватели от СУ в Германия

В периода 29 юни – 8 юли 2022 г. се проведе специализация на преподаватели от Sofia University „St. Kliment Ohridski“  в Humboldt-Universität zu Berlin с цел развитие на иновативна магистърска програма “Жестов език и билингвистично образование” и обсъждане на теми, свързани с науките за глухотата, жестовия език и образованието на глухите хора. На едно място бяха събрани представители на академичната и глухата общности, на институции, на глухи и чуващи преподаватели и изследователи, решени да работят заедно за равнопоставеността на глухите хора.

Искрени благодарности на проф. Christian Rathmann и екипа на Deaf Studies / Gebärdensprachdolmetschen HU-Berlin за тяхната всеотдайна работа!

Други новини от 2023 г.

〈 януари
декември 〉