Президентът на университета Галодет на официално посещение в България

Президентът на университета Галодет на официално посещение в България

29 февруари 2024

Президент Роберта Кордано в България по покана на Deaf.bg

Последната седмица на м. февруари беше наситена със събития, които ще имат исторически последици за всички глухи хора в България и други страни в ЕС. Отне ни много години на упорита работа, успехи, разочарования, за да привлечем внимание към нашата кауза.

От една страна, президентът на Gallaudet University в САЩ, утвърден с уставен закон на Ейбрахам Линкълн – г-жа Роберта Кордано, избра за първо официално посещение в Източна Европа именно България. Нашата страна до скоро беше извън световната карта на глухите хора поради обгрижващите политики на държавата и силно маргинализираната общност през годините. Това напоследък се промени и все повече глухи стават активни, амбициозни, упорити, успешни.

С приемането на Закона за българския жестов език се отвориха много възможности. Самият закон е сред най-младите, добре написани и приети от своята глуха общност нормативни актове. С допълнителните поправки в него бяха заложени редица иновативни и приобщаващи политики, които бързо придвижиха нашата общност напред с няколко десетилетия.

Най-голямото предизвикателство на глухата общност у нас е липсата на глухи специалисти, които да водят процесите в образование и наука на всички нива. Няма достатъчно голяма критична маса, която да се застъпва и отстоява правата на глухите хора. За това с подкрепата на Fulbright Bulgaria започнахме обменни програми с университета Галодет в САЩ и вече имаме първите трима стипендианти. Спечелихме доверието на ръководството на университета и беше сключен Меморандум за разбирателство, а оттам и планираната визита на г-жа Кордано в София – Европа, за да застане рамо до рамо с глухите българи и да се срещне с представители на Министерски съвет, Софийски университет, Министерстовото на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалните политики (МТСП), Министерство на иновациите и растежа (МИР), Столична община, глухи организации.

На срещата в Дома на Европа фокусът бе върху необходимостта от международен обмен и диалог между институциите. В събитието взеха участие представителите на Министерски съвет – г-жа Мария Габриел, посланика на Американското посолство в София н. пр. Кенет Мартен, президента на Фондация “Америка за България” г-жа Нанси Шилер, изпълнителния директор на Фулбрайт България – г-жа Анджела Родел, на Американския университет в България – д-р Марги Енсайн, Европейската комисия в България – г-н Бойко Благоев, г-н Даниел Киряков от Американската търговска камара в България, и разбира се – г-жа Роберта Кордано, президент на Галодет, заедно с нейния екип.

Следващото значимо събитие беше срещата в Аулата на Софийски университет. Там беше представена нуждата от създаването на бакалавърска програма за глухите в направление филология. Ректорът на Софийски университет проф. Георги Вълчев и проф. Амелия Личева – ​Декан на Факултета по славянски филологии, поеха ангажимент да работят активно за постигането на тази цел.

Не по-малко важни бяха срещите с министри , заместник министри и експерти в МТСП (Министър Иванка Шалапатова и заместник министър Николай Найденов), МОН (зам. министър проф. Генка Петрова-Ташкова). Със заместник-министър Мартин Гиков от МИР се дискутира необходимостта от изцяло нов подход към билингвалното образование на глухите. Обсъждат се възможности за трудова реализация на глухи специалисти по български жестов език в системата на образованието.

Тези събития и срещи отразяват ангажимента и амбициите на глухата общност за развитие и промяна, като в същото време подчертават необходимостта от сътрудничество с различни институции и организации за постигане на общи цели.

Обменните програми целят да подготвят критична маса от глухи хора, които след това да приложат в България своите знания и практики, за да започне процесът на реално овластяване и приобщаване на глухите в образованието и обществото.

Други новини от 2024 г.

〈 януари
декември 〉