Пътуване в бъдещето – училище за глухи в Мериленд, САЩ

Пътуване в бъдещето - училище за глухи в Мериленд, САЩ

31 май 2024

Пътуване в бъдещето – училище за глухи в Мериленд, САЩ

В поредица от няколко публикации ще споделим преживявания и впечатления на нашите колеги Силвия Чапкънова и Ашод Дерандонян в рамките на международния обмен по програмата на Държавния департамент на САЩ, в която в момента участват с подкрепата на GLC_Teach Democracy.

Програмата включва посещение на училището за глухи в Мериленд – Maryland School for the Deaf и American Society for Deaf Children.

Силвия и Ашо имаха възможност да се запознаят подробно как се предоставя цялостна (холистична) образователна услуга в подкрепа на глухите деца. Ще се опитаме да не правим паралели с България, тъй като такава среда у нас изцяло липсва.

Какво още споделят те: “Бяхме посрещнати много топло от директора на училището, заместник-директорите по различни направления, от ранна интервенция до гимназиален клас, преподаватели и от изпълнителния директор на организацията-домакин, г-жа Шери Даулинг.

Запознахме се с нови подходи, начин на работа и най-вече със системата на управление, осигуряваща постигане на устойчив модел на пълноценна подкрепа за глухите деца чрез езиково развитие посредством двуезичие – американски жестов език и английски словен език.

Училището и организацията инвестират усилия в развитието на умения по американски жестов език за родители, както и цялостна семейна подкрепа, така че родителите да разберат изключителната роля на билингвалния подход в езиковото, културното, емоционалното и социопсихологическо развитие на глухите деца”.

В унисон с мисията ни по ефективно прилагане на Закона за българския жестов език, новите знания, житейски и професионален опит, които американските ни колеги и партньори споделят, ще бъдат солидна основа при изпълнението на задачите и целите за качествено образование на глухите деца и младежи на български жестов език.

Други новини от 2024 г.

〈 януари
декември 〉