Deaf.bg с нов проект „И глухите жени могат“

глухите жени могат

7 февруари 2024

Deaf.bg започва изпълнението на проекта „И глухите жени могат“

С радост споделяме, че нашият проект „И глухите жени могат“ получи подкрепа и финансиране от фондация Български фонд за жените, в рамките на програмата „Мисия: възможна“.

Екипът на Deaf.bg се отличава със значително присъствие на глухи жени, майки на глухи деца, педагози. Те активно участват като членове в Съвета за българския жестов език при Министерството на образованието и науката, преподаване по български жестов език и защита на човешки права.

Нашата инициатива „И глухите жени могат“ е фокусирана върху овластяването и образованието на глухи жени, майки и момичета, с акцент върху развитието на лидерски умения и насърчаване на равнопоставеност. Проектът предвижда да бъдат обхванати глухите общности от различни големи градове като Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен. Постепенно глухите хора излизат от сянката на обгрижващите политики и се стремят бъдат равностойни, пълноценни граждани. Те имат нужда от съдействие. Целта ни е да привлечем активни глухи жени и да разширим организационната структура извън столицата, като създадем регионални центрове.

“Теорията на промяната”, по инициатива на Български фонд за жените, предоставя отлична възможност да изградим първите организационни структури, фокусирани върху една от най-уязвимите глухи подгрупи – момичета, жени и ЛГБТИ. С подкрепата на фонда, нашите първи центрове за подкрепа за глухи жени ще допринесат за изграждането на гъвкава екосистема, обхващаща цялата страна и премахване на разделението между градовете.

Глухите жени в България се сблъскват със затруднения при търсене на помощ и подкрепа, поради липсата на услуги на жестов език и недостатъчната подготовка на глухите организации на местно ниво.

Дейностите в рамките на проекта включват създаване на съдържание, организиране на срещи, семинари и обмен на умения, насочени към развитие на лидерски способности сред глухите жени.

Други новини от 2024 г.

〈 януари
декември 〉