Заключителна пресконференция по проект

„Глухо лидерство“

Глухо лидерство

29 ноември 2023

Заключителна пресконференция по проект „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“

 

През последните 2 години, с отговорност и вълнение изпълнявахме проект „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“, чиято цел е поставянето на основа за обучителна програма чрез български жестов език и практическото прилагане на наученото в обществения живот.

Проектът е изцяло финансиран по Програма „Фонд Активни граждани България„. Всички средстава по тази програма са предоставени от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Всеки, които желае да разбере повече за постигнатите резултати и научените от нас уроци, е добре дошъл на заключителната пресконференция по проекта с осигурен превод от и на български жестов езикСъбитието ще се проведе на 6 декември от 11:00 ч. в Щрак на ул. Христо Белчев No. 3 (партер). 

Други новини от 2023 г.

〈 януари
декември 〉