Съдържание на жестов език на сайта на Община Бургас

Бургас

4 декември 2023

Съдържание на жестов език на сайта на Община Бургас

Deaf.bg адмирира усилията на Община Бургас за подобряване на достъпността за глухите и качеството на информацията, която администрацията предоставя. Общината работи по внедрява на две важни иновации – създаване на статично съдържание, аналогично с това в писмена форма и ангажиране на младежи от глухата общност в Бургас, които да създадат достъпните материали.

Повече информация по темата ще намерите тук.

Други новини от 2023 г.

〈 януари
декември 〉