Международният обмен с Gallaudet продължава

Gallaudet

7 септември 2023

Нашият колега Ашод Дерандонян е част от магистърска програма в университета Gallaudet

Fulbright Bulgaria продължава да подкрепя глухата общност в България по пътя й към достъпно висше образование с реализирането на още един международен обмен. С вълнение и радост искаме да споделим, че нашият любим колега Ашод Дерандонян е вече в университета Gallaudet, където през следващите 2 години ще бъде част от магистърска пограма „Публична администрация“, преподавана изцяло билингвално на американски жестов език и писмен английски език.

Ето какво споделя той за тази своя сбъдната мечта: в България ще започне качествено обучение на глухи студенти само, когато имаме достатъчно голяма критична маса от глухи специалисти по български жестов език (БЖЕ), придобили знания и опит от свои съмишленици и ментори по света. Моята мисля сега е да проправя пътя за глухи лидери и специалисти по БЖЕ, както и за всички младите глухи хора в Бълагрия към меката на глухите хора по света – университета Gallaudet в САЩ. Ще придобием безценен опит, който да приложим на практика у нас и ще покажем, че глухите хора могат да се развиват пълноценно чрез жестов език. Вярвам, че точно тези глухи лидери и специалисти по БЖЕ ще променят облика на българската глуха общност чрез учене и обмяна на опит.

Екипът на Deaf.bg вярваме, че успешните хора се борят през целия си живот за да превърнат своите мечти в реалност и ти, Ашо, си пример за това. Гордеем се с теб! На добър час!

Други новини от 2023 г.

〈 януари
декември 〉