История

Фондация „Взаимно“ е основана през 2010 г. с основна цел създаване на уеб-страница, на която да се публикуват новини изцяло на български жестов език. Сайтът бързо заема мястото си на първа интернет телевизия в България за глухи хора и поставя началото на това да се говори за нуждата от новинарски емисии на жестов език.

Фондация “Заслушай се” е основана през 2014 г. като застъпническа неправителствена организация за правата на глухите хора. Още от създаването си, основна цел е изкореняване на порочния модел на обгрижване на глухите типичен за 80-те и 90-те години на миналия век чрез въвеждане на иновации и обучение на критична маса от глухи хора, които да се включват активно в процесите на развитие на българския жестов език и глухата общност. Само за няколко години Фондацията се превърна в ролеви модел и пример за подражание във всички области свързани с глухата общност, който другите да следват. Днес “Заслушай се” е с ясната мисия за реално овластяване на глухите хора в България и може да се похвали с редица успехи и награди, включително на Министерството на труда и социалната политика – за дигитално решение за видео жестов превод (2016 г.) и на Министерството на икономиката – за социално предприемачество (2017 г.). През годините ние продължаваме да инвестираме, модернизираме и надграждаме нашите услуги в помощ на глухите хора в България. За нас развитието на технологиите е ключово за глухата общност за да се постигне повече достъпност и справедливост за глухите хора.

Младежката организация на глухите активисти (МОГА) стартира като инициатива през 2017 г. във връзка с първото за България отбелязване на Международна седмица на глухите, която се чества всяка последна пълна седмица на м. септември. МОГА е официално регистрирана като сдружение през 2019 г. и оттогава активно защитава правата и интересите на младежите от глухата общност, както и се застъпва за включването им в процеса на обществените дискусии за вземане на решения за подобряване на живота на глухата общност като цяло.

История

През 2019 г. Взаимно, Заслушай се и МОГА обединиха своите ресурси, потенциал и усилия във връзка с подготовката на текстовете и застъпническа кампания по приемането на Закона за българския жестов език. Той бе приет на 21 януари 2021г. и проправи пътя към реално овластяване и включване на глухите хора в обществения живот в България. Днес, трите организации работим заедно в името на една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите. Вече обсъждаме дигитални платформи за обучения, ползваме и надграждаме приложение за видео-жестов превод за институциите като част от мерките за достъпност по Закона за българския жестов език, имаме професионален видеоцентър за заснемане на ресурси на жестов език, както за институциите и бизнеса, така и за системата на образованието. Привлякохме за наши партньори компании като Campus X, Google и Lufthansa. Сътрудничим на Софийски университет “Св. Климент Охридски” като им съдействаме за развитие и надграждане магистърска програма по жестов език чрез провеждане на програми за обмен с единствения университет за глухи хора в света – Gallaudet (САЩ) и Хумболтовия университет (Германия). Горди сме, че нашият екип участва в международен обмен с тези университети. Заедно с Fulbright стартирахме осигуряването на първи възможности за професионални стажове и обучения в САЩ за глухи специалисти по жестов език и застъпници за правата на глухите хора.

Така, благодарение на общите ни усилия, само за няколко години, глухата общност у нас започна да наваксва своето изоставане спрямо развитите държави. Обединени, Заслушай се, Взаимно и МОГА ще продължаваме да работим в тази посока и ревностно да отстояваме принципа, че наука за глухите и жестовия език не може да се развива без участието и водачеството на самите глухи. Нищо за нас без нас! Глухите водят!