US Professional Fellows Program – Reunion in Albania 2023

US Professional Fellows Program – Reunion in Albania

1-5 ноември 2023

US Professional Fellows Program – Reunion in Albania 2023

Дулес, Албания

Нашият колега Александър Иванов взе участие в събитието „US Professional Fellows Program – Reunion in Albania 2023″, което се проведе от 1 до 5 ноември 2023 г. в град Дулес, Албания.

Събитието събра бивши участници от пет европейски държави (България, Албания, Румъния, Унгария и Словакия) по програмата за професионален обмен (ППО) на САЩ през последните 13 години. Сашо, както и друг наш колега – Ашод Дерандонян, бяха част от тази програма през 2017 и 2018 г.

ППО събира нови лидери от цял свят в Съединените щати за интензивни краткосрочни обмени, предназначени да разширят техния професионален опит. Програмата е една от многото програми за професионален обмен, финансирани от Бюрото по образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ.

Събитието в Албания беше отлична възможност за Сашо да види отново стари приятели, както и да се запознае с нови хора, да сподели опит и не на последно място – да се забавлява!

Разгледаните теми бяха свързани с успешни примери за организиране на общност и начините за нейното овластяване, съвети и насоки за фондонабиране, разбиране за това какво е достъпност за хората с увреждания и как да се реализира сътрудничество с различни общности с цел подобряване на демократичния процес.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉