Обучение на глухи лидери – Стара Загора

Стара Загора

24-27 ноември 2022

Обучение на глухи лидери

Стара Загора

В периода 24-27 ноември 2022 г. в гр. Стара Загора се проведе поредното присъствено обучение по проект “Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност” с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Обучението беше изпълнено с нови знания, ролеви игри и адреналин. С всяко изминало обучение глухите лидери все повече осъзнават, че промяната към по-добро зависи от тях самите.

Други събития от 2022 г.

〈 януари
декември 〉