Семинар “Науки за глухотата и жестовите езици”

Семинар “Науки за глухотата и жестовите езици”

15 октомври 2022

Семинар “Науки за глухотата и жестовите езици”

Campus X, София

На 15 октомври 2022, Deaf.bg организира семинар, на който българската глуха общност имаше прекрасната възможност да се докосне до опита на изявени глухи лидери и експерти в областта на науките за глухотата и жестовите езици. Наши гости бяха Томас Гайслер от Хумболтовия университет в Берлин, Германия, проф. Катлийн Ууд от Галодетския университет в САЩ и Гари Малковски, Директор на Института по жестов език в Канада.

Други събития от 2022 г.

〈 януари
декември 〉