Конференция “Жестовият език в образованието и науката”

Конференция

12-14 октомври 2022

Конференция “Жестовият език в образованието и науката”

Парк хотел Москва, София 

Между 12 и 14 октомври 2022г., Министерство на образованието и науката, Deaf.bg и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, с подкрепата на глухи експерти и организации, проведоха първата по рода си в България конференция на тема “Жестовият език в образованието и науката”, на която участваха едни от най-големите имена на световната глуха общност, заедно с глухи специалисти, преводачи, експерти и преподаватели от България.

На това вдъхновяващо събитие бяха представени научни доказателства за ползите от изучаването на жестовия език, както и бяха разбити митовете, подлагащи на съмнение неговите ползи за глухия човек.

Срещата ни вдъхна увереност, че в България сме на прав път в постигането на целта да има овластени, образовани, подготвени, активни глухи хора, които заедно с преводачи, експерти и институции да създадат екосистема на уважение, доверие, равнопоставеност и жестов език в образованието.

Други събития от 2022 г.

〈 януари
декември 〉