Кръгла маса с общините в България

Кръгла маса

19 септември 2022

Кръгла маса с общините в България

Гранд хотел София

На 19.09.2022 г. се проведе Кръгла маса по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) на местно ниво“, реализиран по оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз. На нея се осъществи диалог между глухата общност, Столична община и други общини в страната. Подготвяме доклад с препоръки от Кръглата маса, който да бъде разпространен във всички общини в страната с цел повишаване на осведомеността относно прилагането на ЗБЖЕ на местно ниво.

Други събития от 2022 г.

〈 януари
декември 〉