Обучение на глухи лидери – Пловдив

Обучение

23-26 февруари 2023

Обучение на глухи лидери

Пловдив

В периода 23-26 февруари 2023 г. се проведе поредното присъствено обучение по проект „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“, осъществено с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Изпълнени с голяма мотивация и хъс, нашите глухи активисти обсъждаха в дълбочина историята на глухите хора, различни практики и подходи за ефективно прилагане на Закона за българския жестов език, както и бъдещи дейности, свързани с по-доброто включване на българския жестов език като пълноценен език във всички сфери на социалния живот.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉