Информационни срещи с глухата общност в Пловдив, Стара Загора и Бургас

срещи Пловдив, Стара Загора и Бургас

21, 22 и 23 юни 2023

Информационни срещи с глухата общност

Пловдив, Стара Загора и Бургас

Като продължение на обучителната програма за глухи лидери, стартираме серия от информационни срещи с глухите общности в различни градове, осъществявани с подкрепата на Фонд Активни граждани България.

Предстаявме ви кадри от гр. Пловдив, гр. Стара Загора и гр. Бургас, където срещите минаха много вдъхновяващо и зареждащо. Лектори и модератори на събитията бяха вече преминалите през едногодишната обучителна програма глухи лидери от Мария Косева и Албен Караиванов (Пловдив), Антония Хубенова (Стара Загова) и Гергана Димова (Бургас). Обсъжданите теми бяха с фокус върху застъпничеството, чрез което да достигнем до по-доброто прилагане на Закона за българския жестов език в в тези градове.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉