Информационна среща за глухи хора – Плевен

Информационна среща

17 септември 2023

Информационна среща за глухи хора

Плевен

На 17 септември 2023 г. се проведе информационна среща за глухите хора в гр. Плевен. Макар и малка, общността на глухите хора показаха активност по време на презентацията, която беше свързана с историята на глухите хора. Обсъдени бяха въпроси, свързани с техните права по смисъла на Закона за българския жестов език.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉