Започват информационни срещи за служители на Столична община

информационни срещи за служители

9 февруари 2023

Започват поредица от информационни срещи за служители на Столична община

София

На 9 февруари 2023 г. стартира изпълнението на серия от информационни срещи с осведомителен характер по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ)„, изпълняван съвместно от Столична община и фондация “Заслушай се”, с подкрепата на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз. Всички служители на районните администрации и съответните данъчни служби към Столична община ще участват в информационни срещи относно живота, идентичността и културата на глухите хора, както и относно ЗБЖЕ.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉