Среща на глухата общност в гр. София

Среща

24 септември 2023

Deaf.bg организира среща на глухата общност

София

Последният ден от Международната седмица на глухите завърши със среща на глухата общност в София, на която обучени глухи лидери представиха теми свързани с историята и правата на глухите хора. Участниците от общността на глухите в столицата с интерес следяха дискусиите по теми, по които обикновено не се говори много – идентичност, култура на глухите хора, равнопоставеност и ролята на жестовия език в осигуряването на качествено образование.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉