Deaf.bg част от четвъртата Международна конференция на преподавателите по жестов език

international conference

20-22 октомври 2023

Международна конференция на преподавателите по жестов език

Единбург, Шотландия

В периода 20-22 октомври 2023 г. се проведе четвъртата Международна конференция на преподавателите по жестов език (International Conference of Sign Language Teachers) в Единбург, Шотландия.

Deaf.bg, представен от Дочка Велева и Христина Каципиду, имаше удоволствието да бъде част от това събитие, което се проведе в Heriot-Watt University – университет за публични изледователски дейности, включващ отдел за изследване на британския жестов език (BSL).

На конференцията присъстваха предимно глухи професори и преподаватели по жестов език от 24 държави. Имахме уникалния шанс да обменим опит и умения с тях и да се срещнем отново с познати професори от Канада, Германия и САЩ, с които вече имаме изградени професионални отношения.

Фокус на международния форум беше прилагането на различни практики и методики при обучението по жестов език на хора, за които жестивият език е първи език (Е1) и за тези, за които е втори усвоен език (Е2). В първата група се включват предимно глухи деца, произлизащи от глухи семейства, а във втората – глухи деца на чуващи родители или хора (например студенти), които желаят да станат преводачи от и на жестов език.

Следващата международна конференция на преподавателите по жестов език ще се проведе през 2026 г. в Португалия.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉