Европейски форум на преводачите от и на жестов език

Европейски форум

14-17 септември 2023

Deaf.bg на Европейския форум на преводачите от и на жестов език

Солун, Гърция

В периода от 14 – 17 септември  2023 г. в гр. Солун, Гърция се проведе Европейския форум на преводачите от и на жестов език, на който имаше представители от 34 страни основно от Европа. Голяма част от участниците бяха млади преводачи с практически опит до 5 години. Всички лекции бяха с фокус върху нуждата от повишаване на качеството на преводаческите услуги от и на жестов език. Бяха представени проучвания за броя на преводачите в различни страни.

На форума беше повдигна и темата за нуждата от глухи преводачи, които да бъдат представени по-активно в такъв тип събития занапред за да се утвърдят практики за екипна работа между глухи и чуващи преводачи.

Също така, на събитието имаше представители и на академичната общност, занимаващи се с превод от и на жестов език и науки за глухотата, които представиха нови тенденции за професията на жестовия преводач.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉