Deaf.bg се среща с глухи родители на глухи деца

deaf parents children

23 април 2023

Deaf.bg на среща с глухи родители на глухи деца

София
Знаем, че семейството има основна роля в развитието и подкрепата на децата. А когато говорим за глухите деца, изключително важно е те и техните родители да могат да общуват пълноценно, което може да стане единствено чрез българския жестов език.
 
Водейки се от това разбиране, на 23 април 2023 г. екипът на Deaf.bg направи среща с глухи родители на глухи деца, на която обсъдихме проблемите с достъпа до образование и услуги на жестов език, както и възможностите за тяхното разрешаване.
Пред нас стои задачата да осигурим равнопоставността на българския жестов език, защото той има ключова роля за пълноценното приобщаване на глухите хора в обществото и изграждането на една по-силна, образована и модерна глуха общност.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉