Deaf.bg на Fulbright Open Lectures

deaf fulbright

23 ноември 2023

Fulbright Open Lectures

София

Най-младият член на Deaf.bg, Христина Каципиду, беше презентатор на Fulbright Open Lectures: Knowledge that sustains. Това е събитие на Fulbright Bulgaria, на което бивши стипендианти по програмата за международен обмен от България споделят знания от обученията си в престижни американски университети и изследователски центрове, както и своите постижения и научни изследвания в сферата на съвременните науки, иновациите и социалните науки.

Хриси споделя: “С презентацията си тема “Тhe path to happiness in signing communities/Пътят към щастието в жестуващите общности” споделих за наученото от мен по време на престоя ми в Gallaudet University по-рано тази година. Аз съм първия глух участник в програмата на Fulbright “Research scholarship for the study of civil society”, благодарение на която придобих този безценен опит за нашата мисия в Deaf.bg. Благодаря на Fulbright и на публиката за възможностите за партньорство в подкрепа на глухата общност в България.”

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉