Приключиха информационните срещи в Столична община

информационните срещи

февруари-юни 2023

Приключиха поредицата от информационни срещи за служители на Столична община

София

В периода февруари – юни 2023 г. се проведоха 25 от информационните срещи с осведомителен характер по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ)„.

Проектът се изпълнява съвместно от Столична община и фондация “Заслушай се”, с подкрепата на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз.

На срещите участваха 416 служители от районните администрации и съответните данъчни служби към Столична община, а обсъжданите теми бяха живота, идентичността и културата на глухите хора, както и ЗБЖЕ.

След края на информационните срещи, екипът по проекта изготви брошура с цел споделяне на добри практики и подходи, както и на често срещани грешки при прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво. Със съдействието на Столична община, брошурата се разпространява в общините в цялата страна.

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉