Deaf.bg на гости на Американското посолство в България

deaf посолство

27 март 2023

Deaf.bg на гости на Американското посолство в България

София

Във връзка с провеждането на Месеца за осведомеността за правата на хората с увреждания в САЩ, Американското посолство в България покани екипа на Deaf.bg да организира информационна среща относно правата на глухите хора и предизвикателствата пред българската глуха общност. Освен това, събитието включваше дискусия и игри, чрез които служителите на посолството се доближиха до света на глухите хора.

Благодарим за инициативата на Американското посолство в България!

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉