Последно общо събиране на МОГА за 2023 г.

общо събрание

15 ноември 2023

Общо събиране на МОГА на 16 декември 2023 г.

София

Предстои последното общо събрание на Младежката организация на глухите активисти – МОГА за тази година. Това е общо събрание, което ще се проведе на 16-ти декември 2023 г. от 09:30 ч. в Campus X . Заповядайте да обсъдим всичко в името на по-доброто развитие на МОГА. Повече информация във видеото по-долу.

Дневният ред на Общото събрание е:

  1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет и на финансовия отчет на Сдружението;
  2. Приемане на План за действие за периода 2023-2025 г.
  3. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружението;
  4. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружението.

Моля, попълнете тази форма, в случай че желаете да участвате!

Други събития от 2023 г.

〈 януари
декември 〉