Събития

Екипът на Фондация „Заслушай се“ се стреми да повишава своята ефективност и професионализъм в областта на застъпничеството за правата и равните възможности на глухите хора чрез редовно участие, организиране и присъствие на конференции, семинари и събития в и извън България. По този начин поддържаме знанията и опита си актуални и имаме възможността да се черпим от опита на специалисти от цял свят. Нямаме връзка с изброените тук събития и техните организатори, но вярваме, че те допринасят за обхвата на нашата дейност, разширяват хоризонтите ни за нови проекти и имат потенциал за изграждане на устойчиви партньорства.

WALSI 2023

Световната асоциация на преводачите на жестомимичен език (WALSI) е международна неправителствена организация, представляваща преводачи на жестомимичен език. Създадена през 2005 г., WASLI насърчава развитието на превода в световен мащаб, като помага на страните да създават национални асоциации на преводачите и да лобира за ефективно обучение и стандарти на практика. WALSI ще проведе своята конференция през юли 2023 г. в Южна Корея.