Фонд “Жест за пълноценно включване”
за
подготовката на критична маса от глухи лингвисти, обучители, педагози и преводачи

Deaf.bg, oбединение на Фондация „Заслушай се“, фондация Взаимно и Младежката организация на глухите активисти – МОГА, инвестира усилия в подготовка на глухи специалисти чрез иновативни образователни програми. Те се провеждат с подкрепата на чуждестранни обучители в областта на науките за глухотата и жестовите езици и целят да изградят глухи професионалисти, които устойчиво да създават качествени ресурси на жестов език, в резултат на което да се осигури пълноценно включване на глухите хора. Международният обмен и експертизата на чуждестранните експерти са скъпоструващи и изключително важни за българските глухи лингвисти, обучители и специалисти. Това е дългосрочна кампания, която цели да насърчи и да помогне на глухите хора в България да се учат и  развиват през целия си живот. Този процес вече започна и затова се стремим да осигурим постоянни партньори, които да ни подкрепят в тази инициатива.

лв.