Дари

Фондация „Заслушай се“ инвестира усилия в подготовката на глухи специалисти чрез иновативни образователни програми. Те се провеждат с подкрепата на чуждестранни експерти в областта на глухотата и жестовите езици. Целта на фонд „Жест за пълноценна достъпност“ цели подготовката на критична маса от глухи лингвисти, обучители, педагози и преводачи. Експертизата на чуждестранните обучители е изключително важна за българските глухи обучители и специалисти. Тя е скъпоструваща и това е дългосрочна кампания, която цели ученето през целия живот и сред глухите хора в България. Този процес е вече започнал и се стремим да осигурим постоянни партньори, които да ни подкрепят в тази инициатива. Чрез тези обучения се изграждат глухи професионалисти, които създават по устойчив начин качествени ресурси на жестов език в резултат на което  ще има пълноценна достъпност.

лв.