Фонд  „Изграждане на мостове за глухи лидери на утрешния ден“ за
устойчиво развитие на глухи специалисти по български жестов език

2023-2029 г.

Следвайки позицията на Световната федерация на глухите отностно водещата роля на глухите в развитието на националните жестови езици, Deaf.bg се стреми да създаде условия за устойчиво развитие на глухи специалисти по български жестов език (БЖЕ).

Това е дългосрочна цел, за постигане на която е нужно осигуряване на качествено преподаване на БЖЕ, пълноценна езикова среда чрез БЖЕ за глухи деца и младежи в училище и семейството, качествено обучение за преводачи от и на БЖЕ, международен обмен за задълбочаване на знанията и уменията на глухите обучители и не на последно място – създаване на бакалавърска програма по български жестов език.

Всичко това е изключително важно за българските глухи лингвисти, обучители и специалисти и изисква не малко финансови средства. Процесите по реализиране на тази наша цел вече започнаха и затова се стремим да осигурим постоянни партньори, които да ни подкрепят в тази инициатива.

лв.