Кампании

Кампания: равнопоставеност и многообразие на работното място

Живеем във време, в което организациите твърдят, че ценят многообразието. Многообразието обаче означава повече от това на работа да бъдат назначени представители на различни раси или жена да бъде поставена на ръководен пост.