Стипендия за студенти в Магистърската програма по жестов език в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви представим Магистърската програма по жестов език в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. За нуждите на глухата общност в България,  в тясно сътрудничество с организации на глухите хора и институциите, беше създаден нов, иновативен подход на обучение с възможности за международен обмен и участието на дългогодишни специалисти. Между фондация “Заслушай се”, Софийския университет, единствения университет за глухи хора в света „Галодет“ в САЩ и Хумболтовия университет в Берлин, Германия, вече са изградени взаимоотношения с цел подготовка и посещения на преподаватели и студенти от специалността по жестов език. Така, Вие ще имате уникалната възможност да се докоснете до знания, които са на световно ниво и да станете част от голяма международна общност.

Бихме искали в тази програма да се включат хора, които считаме, че имат капацитет, умения и възможности да бъдат успешни бъдещи лидери, специалисти, застъпници, посланици, носители и пазители на жестовия език. Направихме внимателно проучване, взехме под внимание препоръки и сме щастливи да споделим, че Вашите имена са сред избраните да бъдат поканени за участие в магистърската програма. Фондация „Заслушай се“, която е една от водещите организации в глухата общност в България, заедно със свои партньори, осигурява еднократно

20 стипендии за успешно записали се студенти по жестов език.

  • 5 стипендии „Нищо за нас без нас“ на стойност 900 лв.
  • 10 стипендии „Силата на глухите“ на стойност 700 лв.
  • 5 стипендии „Светът на жестовете“ на стойност 500 лв.

Условието е всеки кандидат да напише есе за кандидатстване или да се представи с кратко видео на жестов език на тема: „Как бих допринесъл глухи и чуващи да работят заедно за развитието на българския жестов език?“ В случай, че изберете видео формат, Ви молим то да бъде до 2 минути. Също така, всеки класирал се за стипендия на фондация „Заслушай се“ ще има възможност и да участва в активности на Фондацията, както и на академия „Наистина жестов език“. Дипломираните магистри могат да работят в системата на предучилищното и училищното образование, висшето образование, социалната сфера и всички институции, които предлагат услуги и дейности в подкрепа на личностното развитие на глухи и на други деца/ученици с индивидуална потребност от комуникация и образование и чрез българския жестов език. В условията на все по-конкурентен пазар на труда и скорошното приемане на Закона за българския жестов език, тази специалност без съмнение ще допринесе да намерите и получите желаната от Вас професия.

Краен срок за подаване на есета и/или видео за стипендии: 16-ти септември 2022г. на имейл адрес: sign@deaf.bg.