Процедура за избор на изпълнител по проект „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“ (част 2)

СЪОБЩЕНИЕ

Фондация “Заслушай се” с ЕИК/ПИК 176786514, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет:

„Предоставяне на логистична подкрепа при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълнявани от Фондация “Заслушай се” и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  по обособени позиции.:

 • Обособена Позиция 1 – Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Пловдив;
 • Обособена Позиция 2 – Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Стара Загора;
 • Обособена Позиция 3 – Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Бургас;
 • Обособена Позиция 4 – Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Дупница;
 • Обособена Позиция 5 – Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. София;
 • Обособена Позиция 6 – Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. София;
 • Обособена Позиция 7 – Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Дупница;
 • Обособена Позиция 8 – Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Пловдив;
 • Обособена Позиция 9 – Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Стара Загора;
 • Обособена Позиция 10 – Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Бургас.

Финансиране на проекта е от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проект: „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“

Прогнозна стойност в лева по обособени позиции :

 1. Прогнозна стойност на обособена позиция №1 – до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;
 2. Прогнозна стойност на обособена позиция №2 – до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;
 3. Прогнозна стойност на обособена позиция №3- до  358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;
 4. Прогнозна стойност на обособена позиция №4 – до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;
 5. Прогнозна стойност на обособена позиция №5 – до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС.
 6. Прогнозна стойност на обособена позиция №6 – до 3 320.42 лв. без ДДС 3619,26 лв. с ДДС;
 7. Прогнозна стойност на обособена позиция №7 – до 3 320.42лв. без ДДС или 3619,26 лв.  с ДДС;
 8. Прогнозна стойност на обособена позиция №8- до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС;
 9. Прогнозна стойност на обособена позиция №9 – до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС;
 10. Прогнозна стойност на обособена позиция №10 – до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС.

Място за изпълнение на услугата: В Р. България, съгласно посоченото за всяка обособена позиция.

Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

Срокът за получаване на офертите е 14.06.2023 г., 13:00 ч.

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите от тук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци, можете да изтеглите от тук –  Фонд Активни граждани – Публични обявления или от тук.