Deaf.bg е обединение за правата и развитието на глухите хора в България. Заедно работим в името на една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите. Мисията ни е да променим обществените нагласи и да издигнем водещата роля на глухите хора, следвайки принципите в Хартата на Световната федерация на глухите.

Семинар “Науки за глухотата и жестовите езици”

На 21 януари 2021 г., за първи път в България, беше приет Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ), който влезе в сила на 6 февруари същата година. Този закон урежда обществените отношения, свързани с признаването на българския жестов език за естествен и самостоятелен език, и със зачитането на правото на глухите и на сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез български жестов език (БЖЕ).

Контактна форма за връзка с Deaf.bg

    Свързвайки се с нас, Вие приемате нашата Политика за поверителност.

    Deaf.bg е обединение на фондация “Заслушай се” с нейните дългогодишни партньори – фондация “Взаимно”, Младежка организация на глухите активисти – МОГА и тяхното социално предприятие “Наистина жестов език”.