Мисията на обединението Deaf.bg е обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора. Ние осигуряваме възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България, така че да направим възможен техния пълноценен достъп в обществения живот. Стремежът ни е да подобрим образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

Екипът ни се състои от глухи и слабочуващи хора, които активно работят и се застъпват за реална приобщаваща среда за глухите деца и младежи с цел да се изведат техните специални способности в дългосрочен план. Силата на всеки от нас е в различна област – педагогика, журналистика, дизайн, видеообработка и заснемане, финанси, управление на проекти, обществени комуникации. Имаме собствен видеоцентър, академия за обучение по жестов език и център за услуги чрез видео-жестов превод. Някои от нас са родители на глухи деца.

Контакти

Потърсете ни.

    При изпращането на питане към нас, приемате Политиките за поверителност.

    Deaf.BG е обединение на фондация “Заслушай се” с нейните дългогодишни партньори – фондация “Взаимно”, Младежка организация на глухите активисти – МОГА и тяхното социално предприятие “Наистина жестов език”.